Stordisplayer

 

Stordisplayer i alla dess former, numeriska, alfanumeriska eller fullgrafiska, används inom många olika områden.

LED displayer

  • har tydliga kontraster och skärpa i visningen med mycket bra läsvinkel
  • har lång livslängd och låga underhålls– och driftkostnader
  • är robusta och konstruerade för industriell miljö, IP54 och IP65 (även i rostfritt för t ex livsmedelsindustrin)
  • finns med alla gränssnitten som används inom industrin

Det är Du som vet vad som behöver visualiseras, därför anpassas och tillverkas våra displayer utifrån Dina behov och krav.

De största displayerna medger läsavstånd upp till 400 meter.

Det finns i stort sett inga begränsningar i utformningen av displayerna. Displayerna kan vara numeriska, alfanumeriska, bargraf och/eller fullgrafiska alternativt en kombination av flera tekniker.
De numeriska tecknen kan t ex visa producerat antal, bargrafen nivå och de alfanumeriska kan användas för felmeddelanden till servicepersonal, välkomsthälsningar till besökare och personalmeddelanden.
Genom att använda en flerfärgad display, och kategorisera meddelandena i olika färg på texten, förstärks visualiseringen ytterligare.

 

Fullgrafiska stordisplayer ger obegränsade möjligheter och stor flexibilitet i visualiseringen det är Du som bestämmer teckenhöjd, längd på meddelande och storlek på grafik.
Du kan välja mellan en-, fler- och fullfärgs (RGB) displayer.

 

LED displayerna fungerar i alla miljöer och finns för användning såväl inomhus som utomhus med full läsbarhet även i direkt solljus.

Du avgör vad, var, när och hur Du vill visa informationen!

Datablad och specifikationer finns på tillverkaren hemsida www.microsyst.de

Under rubriken "Applikationer" finns exempel på användningsområden.

Adress:
Djupdalsvägen 10
SE-192 51 SOLLENTUNA

Org. nr. 556637-1323
Telefon: 044-781 66 00
E-post:
info@borgdisplay.se