Laserpekare LPOS

Med LPOS laser pekare säkerställs effektiviteten, exaktheten och precisionen vid olika typer av arbetsmoment.

Här beskrivs några användningsområden.

Montering av detaljer

Vid monteringsstationerna är det många olika typer av detaljer som ska monteras, dessutom kan antalet, variera.

När det är många och olika typer av detaljer som ska monteras finns det risk att fel artikel plockas och monteras,

speciellt om det är stor variation av produkter vid monteringsstationen.

För att minimera risken för att fel artikel plockas och monteras kan LPOS laser pekare användas.

Laser pekaren programmeras och lyser upp de artiklar som ska användas vid monteringen.
Förutom att visa var artikeln finns, t. ex i vilken låda/fack den ligger, kan även en display anslutas som visar antalet som ska användas av respektive artikel.

Risken för fel vid plockning och montering minimeras samtidigt som arbetet effektiviseras då personalen inte behöver speciella plocklistor för respektive produkt.


Precisionsarbete

För att öka precisionen vid arbeten där det är viktigt att alltid t ex mäta tjocklek på ytbehandling, montera en detalj eller borra ett hål, vid exakt samma punkt
på en produkt, kan laser pekare med fördel användas. Laserpekaren programmeras och lyser på de punkter där arbetet ska utföras på produkten.

Samtidigt som exaktheten och precisionen vid repetitiva arbetsmoment säkerställs ökar effektiviteten då inga särskilda "mallar" behövs vid arbetet.

LPOS laser pekare finns med 4, 8, 16, 24 eller 32 laser strålar.

LPOS har laserklass 2 (<1mW) med våglängd 635nm.

Dataingångar: Binär, RS232, RS485, Ethernet, Profibus-DP 

Det finns inga begränsningar i hur många laser pekare som kan kombineras utan det är behovet av antal laserpunkter som styr storlek, och antal, på laser pekaren.

 Datablad och specifikationer finns på tillverkaren hemsida www.microsyst.de

Adress:
Djupdalsvägen 10
SE-192 51 SOLLENTUNA

Org. nr. 556637-1323
Telefon: 044-781 66 00
E-post:
info@borgdisplay.se