Plockdisplayer

 

Intelligent visualisering för effektiv och rationell lagerhantering och papperslös manuell orderplockning.

mipick plockdisplayer

Några av fördelarna med plockdisplayerna är att de är:

Robusta - hölje i aluminium, inga utstående knappar eller lampor som kan skada eller skadas vid orderplockning

Pålitliga - mekanisk hållbarhet på tryckknapp; 1 000 000 tryckningar, segmentskontroll på varje siffra, 
                kretskortet påverkas inte mekaniskat vid användande av knapparna eftersom de är monterade på ramen

Underhållsvänliga - tryckknapp, lampa samt display är individuellt utbytbara

Expanderbara - vid behov kan nya moduler enkelt monteras på befintlig skena


  


Datablad och specifikationer finns på tillverkaren hemsida www.microsyst.de

Exempel på typisk systemstruktur

Adress:
Djupdalsvägen 10
SE-192 51 SOLLENTUNA

Org. nr. 556637-1323
Telefon: 044-781 66 00
E-post:
info@borgdisplay.se