Applikationer

Stordisplayer används i många sammanhang och nedan beskriver vi några av dem.

Har Du några frågor om olika tekniska lösningar, kontakta oss så hjälper vi Dig
att hitta det alternativ som uppfyller Dina specifika krav och behov.

Produktionsdata och meddelanden

Visa tydligt antal producerade enheter, stopptider, mm kombinerat med  text för olika typer av meddelanden.

 


Värden

I många sammanhang är det viktigt ha kontroll på värdena.

Det kan vara att se lastens vikt på en travers, grader och tryck eller hur många liter som finns i t. ex en cistern.
Oavset
t vilken typ av värde Du vill visa kan vi hjälpa Dig.

  Förnyelsebar energi

Många företag satsar på förnyelsebar energi och använder t. ex solpaneler eller vindkraftverk för att energiförsörja företaget.

Att visa företagets miljömedvetenenhet är viktigt för många och sättet att visualisera engagemanget är viktigt för imagen.

 

Logistiklösningar

Stordisplayer används, bland mycket annat, framgångsrikt till att kontrollera och styra av- och pålastning av lastbilar.
Du undviker köer, har kontroll på trafiken, spar tid och slipper onödiga irritationsmoment.


 

 

 

 

 

 

 

 


Olycksstatistik

Arbetssäkerheten uppnås genom högt medvetande om säkerheten bland medarbetarna och har hög prioritet i de flesta företag.

Olyckor ökar antalet stillestånds dagar och påverkar effektiviteten på ett negativt sätt.
Bästa sättet att uppnå önskad standard är att hela tiden sträva efter att öka säkerhetsmedvetandet hos medarbetarna.
För att uppnå detta installerar alltfler företag stordisplayer i produktionslinan, och entrén, för att redovisa olycksstatistiken och
därmed också påminna om hur viktigt ett högt säkerhetstänkande är.

Vad som kan uppnås genom att redovisa olycksstatistiken är att

  • Säkerheten på arbetsplatsen ökar
  • Säkerhetsmedvetandet bland medarbetarna ökar
  • Produktivitet och kvalité ökar
  • Antalet dagar med produktionsstillestånd minskar


Mål och Utfall

Att det är viktigt med gemensamma mål för verksamheten är allmänt känt. Gemensamma mål måste också följas upp målen och utfallet synliggöras.


Varför ska företaget formulera mål för verksamheten?

Mål kan ha olika funktion

  • De representerar mentala föreställningar som anger både slutresultat och riktning
  • De skapar motivation
  • De fungerar som samlingsmärke och skapar laganda

Har företaget och de anställda samma mål, bidrar målet till att skapa motivation och laganda, är målen dessutom konkreta, anger de både slutresultat och riktning.

Med våra displayer för visning av Mål/Utfall kan Du, genom att kontinuerligt följa produktionens fortskridande, både öka motivationen hos personalen och tidigt identifiera brister i produktionslinan. Att tidigt identifiera brister i produktionen är framförallt kostnadsbesparande men också ett sätt att säkra kvalitén.

Vi kan erbjuda displayer som visar 1 ... n antal mål och utfall beroende på vad Du vill mäta och följa upp. Lokalens storlek och läsavstånd avgör behovet av teckenstorlek på displayen. En display med teckenstorlek 25 mm ger en läsbarhet på upp till 10 m och teckenstorlek 250 mm upp till 100 m. Displayerna är anpassningsbara till de flesta insignaler.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adress:
Djupdalsvägen 10
SE-192 51 SOLLENTUNA

Org. nr. 556637-1323
Telefon: 044-781 66 00
E-post:
info@borgdisplay.se